Vállalkozások könyvvezetése

T

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatályos előírásainak megfelelő, valamint a tulajdonosok döntéshozatalát támogató könyvvezetés megvalósítása, melynek során a szakmai hozzáértés és tapasztalat a garancia partnereink könyveinek naprakészen és a jogszabályoknak megfelelően történő vezetésére.

Egyesületek, nonprofit társaságok könyvvezetése

A nonprofit szektor számára nagy tapasztalattal nyújtjuk könyvelési szolgáltatásunkat, amelyet a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően végzünk, mind a nonprofit társaságok, mind az egyéb nonprofit szervezetek (egyesületek, sport egyesületek, alapítványok stb.) esetében.

Bérszámfejtés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bérszámfejtési szolgáltatás  nyújtása partnereinknek.

Számviteli tanácsadás, számviteli és egyéb szabályzatok készítése

Számviteli tanácsadás az ügyfeleink tevékenységéhez leginkább igazodó számviteli rendszer kialakításához és működtetéséhez. A számviteli törvényben kötelezően előírt, és a működéshez, tevékenységhez kapcsolódó belső szabályzatok elkészítése.

Üzletviteli és vezetői tanácsadás

A számviteli tanácsadás mellett adózási, pénzügyi, üzletviteli és vezetői tanácsadással segítjük partnereink munkáját, és profittermelő képességének javítását, maximalizálását.

Belső ellenőrzés

Ügyfeleink számára független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó szolgáltatást nyújtunk, amelynek célja, hogy fejlessze partnereink tevékenységét és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

Pályázati tanácsadás, pályázati elszámolás támogatása

Európai Uniós és egyéb pályázatok készítése, tanácsadás, az elnyert pályázatok elszámolásának ügyintézése.